Het onderstaande is van toepassing op elke webpagina van deze website. Door de webpaginas gebruiken stemt de gebruiker in met deze disclaimer.

Het onderstaande is van toepassing op elke webpagina van deze website. Door de webpagina’s te gebruiken stemt de gebruiker in met deze disclaimer.

Elektrobanen.nl / Signum Sales B.V. heeft deze website met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen zich onvolkomenheden voordoen. Elektrobanen.nl / Signum Sales B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden op deze website. Aan gegevens op deze webpagina’s kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Niets van deze website mag zonder toestemming van Elektrobanen.nl / Signum Sales B.V. worden gebruikt.

Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Teksten die aangeleverd worden door derden mogen zonder enige kennisgeving worden gewijzigd.

Elektrobanen.nl / Signum Sales B.V. kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker/gebruiker van de internetsite lijdt als gevolg van gebruik van informatie.